Tuyển Cộng Tác Viên Kinh Doanh Sàn Nâng Kỹ Thuật

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Cập nhật: 8/21/2019 - Số lượt đọc: 14163

Công ty CTQTEC cần tuyển công tác viên kinh doanh Sàn Nâng Kỹ Thuật.
- Đối tượng: không giới hạn.
- Trình độ: Không giới hạn.
- Cách thức: Cung cấp thông tin về khách hàng hoặc mang lại hợp đồng cho CTQTEC.
- Quyền lợi: Được hưởng % doanh số trên doanh thu mang lại cho CTQTEC.
- Hình thức cộng tác: Đăng ký với Giám đốc công ty (Ông Khúc Đình Thịnh: 0989 386467) để có thể ký Thoả thuận hợp tác.
- Mọi thông tin đăng ký của các công tác viên hoàn toàn được bảo mật.

0989386467 thuthuybkhn@hotmail.com SanNangKyThuatCTQ Facebook: SanNangKyThuatCTQ Zalo: 0989386467 Zalo: 0983037508